PersondatapolitikVersion: 1.0
Dato: 1. juni 2019

1. Indledning

1.1. ITJ Consults persondatapolitik (“Persondatapolitikken”) beskriver, hvordan ITJ Consult behandler personoplysninger, som indsamles i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

1.2. Ydermere beskriver Persondatapolitikken, hvilke typer af personoplysninger, der bliver indsamlet, hvornår indsamlingen finder sted, hvornår personoplysningerne behandles, og hvornår personoplysningerne efterfølgende slettes.


2. Baggrund

2.1. Når du anvender ITJ Consults webside eller supportportal, samt når du køber en vare, tjeneste eller ydelse fra ITJ Consult, bliver dine personoplysninger indsamlet og behandlet i henhold til Persondatapolitikken, samt gældende dansk og europæisk persondatalovgivning.

2.2. ITJ Consult er dataansvarlig for personoplysninger, som indsamles og behandles i henhold til Persondatapolitikken.

2.3. ITJ Consult har følgende kontaktoplysninger:

Virksomhed: ITJ Consult
CVR: 38120689

kd.tlusnocjti.www :WWW
:liam-E kontakt@itjconsult.dk
61 16 55 19 :nofeleT


3. Omfang

3.1. Persondatapolitikken omfatter alle personoplysninger, som indsamles og behandles i forbindelse med anvendelse af ITJ Consults webside eller supportportal, samt i forbindelse med aftaler om køb af varer, tjenester eller ydelser indgået med ITJ Consult.

3.2. Personoplysninger som overlades til ITJ Consult i kraft af virksomhedens tjenester er ikke omfattet af Persondatapolitikkken da kunden er dataansvarlig for disse personoplysninger, og deres behandling reguleres derfor af ITJ Consults databehandleraftale.


4. Personoplysninger

4.1. Personoplysninger indbefatter alle typer oplysninger, der helt eller delvist kan anvendes til at identificere en fysisk person, bl.a. vedkommendes fornavn, efternavn, alder, køn, privat- eller anden kontaktadresse, e-mailadresse, IP-adresse m.m.


5. Indsamling og behandling af personoplysninger

5.1. ITJ Consult indsamler og behandler dine personoplysninger når du køber varer, tjenester eller ydelser, samt når du anmoder om et tilbud fra ITJ Consult.

5.2. ITJ Consult behandler følgende personoplysninger i forbindelse med salg og levering af varer, tjenester eller ydelser:

 1. Fornavn
 2. Efternavn
 3. Adresse
 4. Land
 5. Telefonnummer
 6. E-mailadresse
 7. IP-adresse
 8. Firmanavn
 9. CVR-nummer

5.3. Når en købsaftale er indgået ved personlig henvendelse til ITJ Consult vil du blive anmodet om, at angive de nødvendige personoplysninger, jf. pkt. 5.2, der muliggør købsaftalens gennemførelse.

5.4. Når ITJ Consult indsamler dine personoplysninger, jf. pkt. 5.2 og pkt. 5.3, har du mulighed for at afvise, at angive dine personoplysninger med den konsekvens at købsaftalen ikke kan gennemføres.

5.5. Hvis en købsaftale ikke kan gennemføres bliver de indsamlede personoplysninger slettet senest 30 dage efter købsaftalens indgåelse.

5.6. ITJ Consult indsamler og behandler dine personoplysninger når du kontakter ITJ Consult via e-mail eller via kontaktformularen på ITJ Consults webside. Ydermere indsamles og behandles dine personoplysninger når du anmoder om support via e-mail eller via ITJ Consults supportportal.

5.7. ITJ Consult behandler følgende personoplysninger i forbindelse med kontakt- og supportanmodninger:

 1. Fornavn
 2. Efternavn
 3. E-mailadresse
 4. Firmanavn

5.8. Når ITJ Consult indsamler dine personoplysninger, jf. pkt. 5.7, har du mulighed for at afvise, at angive dine personoplysninger med den konsekvens, at den pågældende kontakt- eller supportanmodning ikke kan besvares.

5.9. ITJ Consult kan anmode om angivelse af yderligere personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at kunne besvare en konkret supportanmodning, og du har mulighed for at afvise dette med den konsekvens, at den pågældende supportanmodning muligvis ikke kan besvares.

5.10. ITJ Consults webside, supportportal og tjenester logger automatisk følgende oplysninger:

 1. Din IP-adresse.
 2. Dato og klokkeslæt.
 3. Ressourcen, der blev tilgået eller forsøgt tilgået.

6. Anvendelse af personoplysninger

6.1. ITJ Consult anvender de indsamlede personoplysninger, jf. pkt. 5.2, til at gennemføre en aftale om salg og levering af varer, tjenester eller ydelser, samt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til købeloven og bogføringsloven.

6.2. Når en købsaftale gennemføres anvender ITJ Consult din e-mailadresse til at fremsende ordrebekræftelser og fakturaer.

6.3. Når ITJ Consult udsteder et tilbud anvendes din e-mailadresse til at fremsende tilbuddet.

6.4. Når der er indgået abonnementsaftaler i relation til tjenester fra ITJ Consult anvendes personoplysningerne, jf. pkt. 5.2, til at fakturere efterfølgende abonnementsperioder, samt til at fremsende betalingspåmindelser og opsigelsesvarsler.

6.5. Når ITJ Consult modtager betalinger anvendes de indsamlede personoplysninger, jf. pkt. 5.2, til at identificere kunden og bekræfte betalingen, samt til at gennemføre evt. refunderinger.

6.6. ITJ Consult anvender de indsamlede personoplysninger, jf. pkt. 5.7, til at identificere kunden med henblik på at besvare en kontakt- eller supportanmodning.

6.7. Såfremt ITJ Consult anmoder om angivelse af yderligere personoplysninger, jf. pkt. 5.9, anvendes disse personoplysninger udelukkende til at besvare den pågældende kontakt- eller supportanmodning.

6.8. Dine personoplysninger opbevares på ITJ Consults egne servere og hos eksterne leverandører, jf. afsnit 8.


7. Grundlag for behandling af personoplysninger

7.1. ITJ Consults indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med salg og levering af varer, tjenester eller ydelser, jf. pkt. 5.1 – 5.5, er nødvendig for at den indgåede købsaftale kan opfyldes.

7.2. Hvis du anmoder om et tilbud på varer, tjenester eller ydelser fra ITJ Consult giver du samtykke til, at ITJ Consult indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at udstede et tilbud.

7.3. Når du anmoder om support fra ITJ Consult i relation til en vare eller tjeneste, jf. pkt. 5.6 – 5.9, giver du samtykke til, at ITJ Consult indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at besvare din supportanmodning.

7.4. Når ITJ Consult behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke kan du, til enhver tid, tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen, der blev foretaget før tilbagekaldelsen.

7.5. Logning af IP-adresser m.m., jf. pkt. 5.10, sker i henhold til ITJ Consults legitime interesse i, at forebygge, forhindre eller påvise uautoriseret adgang til, misbrug af, eller angreb på ITJ Consults systemer og tjenester.


8. Databehandlere

8.1. ITJ Consult gør brug af eksterne leverandører (”databehandlere”) i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, jf. afsnit 5, og overlader derfor dine personoplysninger til følgende tredjeparter:

Virksomhed Land Funktion
UnoEuro Danmark A/S Danmark E-mail
Billy ApS Danmark Økonomistyring
Pakkelabels.dk ApS Danmark Fragtformidling

8.2. ITJ Consult har, forud for overførsel af personoplysninger, indgået skriftlige databehandleraftaler med sine databehandlere, som sikrer at personoplysninger alene behandles efter instruks fra ITJ Consult, og i overensstemmelse med gældende dansk og europæisk persondatalovgivning.

8.3. ITJ Consult forbeholder sig retten til at foretage udskiftninger af databehandlere uden varsel.


9. Udlevering af personoplysninger

9.1. ITJ Consult sælger aldrig dine personoplysninger til en tredjepart.

9.2. ITJ Consult udleverer kun dine personoplysninger såfremt der af dansk eller europæisk lovgivning, eller af en bindende domstols- eller myndighedsafgørelse fremgår et krav herom.


10. Sletning af personoplysninger

10.1. ITJ Consult opbevarer personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med en købsaftale eller abonnementsaftale, jf. pkt. 5.2, i 5 år efter aftalens gennemførelse eller ophør i henhold til bogføringsloven.

10.2. ITJ Consult opbevarer personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med en supportanmodning, jf. pkt. 5.7, i op til 2 år efter at ITJ Consult har besvaret supportanmodningen.

10.3. ITJ Consults supportportal opbevarer personoplysninger relateret til en supportkonto, jf. pkt. 5.7, så længe at den pågældende supportkonto er aktiv.

10.4. Såfremt en supportkonto ikke har været anvendt i 2 år anses den ikke længere som værende aktiv, og slettes herefter sammen med alle relaterede personoplysninger.

10.5. Når du tilbagekalder dit samtykke, jf. pkt. 7.4, vil alle relevante personoplysninger, og evt. supportkonti, blive slettet indenfor 3 arbejdsdage.

10.6. ITJ Consult opbevarer personoplysninger, som er indsamlet på baggrund af logning, jf. pkt. 5.10, så længe at det er i ITJ Consults legitime interesse, dog højest i 1 år, hvorefter alle relevante personoplysninger slettes.


11. Dine rettigheder

11.1. Du har, som den registrerede, en række rettigheder i relation til dine personoplysninger, som ITJ Consult er forpligtet til at overholde, det værende:

 1. Retten til at få indsigt i, hvilke af dine personoplysninger som ITJ Consult har indsamlet og behandler, og evt. overlader til databehandlere.
 2. Retten til at få rettet eller ændret dine personoplysninger såfremt de ikke længere er retvisende.
 3. Retten til at få slettet visse af dine personoplysninger, dog er ITJ Consult ikke forpligtet til at indfri en anmodning om sletning, hvis de pågældende personoplysninger er nødvendige for at ITJ Consult kan overholde sine forpligtelser i henhold til et retligt krav, f.eks. bogføringsloven.
 4. Retten til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at omfatte opbevaring.
 5. Retten til at få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som muliggør overførsel af dine personoplysninger.
 6. Retten til at gøre indsigelse overfor ITJ Consults behandling af dine personoplysninger i situationer, hvor at dit samtykke er grundlaget for behandlingen.
 7. Retten til at tilbagekalde dit samtykke til ITJ Consults behandling af dine personoplysninger.
 8. Retten til at klage til Datatilsynet (Borgergade 28, 5., 1300 København K) over ITJ Consults behandling af dine personoplysninger.

11.2. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder bedes du meddele dette skriftligt til ITJ Consult.


12. Sikkerhed

12.1. ITJ Consult har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre, at personoplysninger ikke, på hændelig eller ulovlig vis, tilintetgøres, fortabes, ændres, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller på anden vis behandles i strid med dansk og europæisk persondatalovgivning.

12.2. Adgangen til personoplysninger er afgrænset til personer, der er nødvendige for at ITJ Consult kan gennemføre behandlingen.


13. Cookies

13.1. ITJ Consults webside, supportportal og tjenester anvender cookies til at forbedre, og evt. personalisere brugeroplevelsen.

13.2. Når du gør brug af ITJ Consults webside, supportportal eller tjenester giver du samtykke til anvendelsen af cookies.

13.3. En cookie en lille mængde data, der lagres i din computers Internet-browser og muliggør, at du kan gemme visse indtastninger og indstillinger til en senere lejlighed. Cookies indeholder ikke personoplysninger eller andre former for personfølsom information.

13.4. ITJ Consult gør ikke brug af såkaldte tredjepartscookies, og data fra cookies overføres ikke til en tredjepart.

13.5. Du kan frit deaktivere cookies i din Internet-browser, men det kan medføre et mindre tab af funktionalitet.


14. Ændring

14.1. ITJ Consult forbeholder sig retten til at foretage ændringer i Persondatapolitikken.

14.2. Når ITJ Consult foretager ændringer i Persondatapolitikken vil det fremgå af ITJ Consults webside.

14.3. Såfremt ITJ Consult foretager behandling af dine personoplysninger i medfør af pkt. 5.1 eller pkt. 5.7, vil du blive informeret om væsentlige ændringer i Persondatapolitikken via e-mail med 7 dages varsel.