ComplianceITJ Consults behandling af personoplysninger

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er information og data, der kan henføres til en bestemt fysisk person, og evt. identificere personen.

I henhold til EUs databeskyttelsesforordning er personoplysninger inddelt i tre kategorier:

  1. Almindelige oplysninger, som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnumre, samt oplysninger af privat karakter, der ikke specifikt tilhører en anden kategori.
  2. Følsomme oplysninger, som f.eks. oplysninger om en fysisk persons race, etnicitet, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, genetiske og biometriske data, helbredsoplysninger, samt oplysninger om personens seksuelle orientering.
  3. Oplysninger om lovovertrædelser, domskendelser og relaterede sikkerhedsforanstaltninger.

ITJ Consult som dataansvarlig

Når du handler med ITJ Consult indsamles de personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at kunne gennemføre transaktionen, og ITJ Consult er efterfølgende dataansvarlig for disse oplysninger. Personoplysningerne bruges primært til, at fakturere dine køb, samt til at overholde ITJ Consults forpligtelser i henhold til dansk lovgivning.

Som dataansvarlig gør ITJ Consult brug af følgende databehandlere i henhold til persondatapolitikken:

Virksomhed Land Funktion
UnoEuro Danmark A/S Danmark E-mail
Billy ApS Danmark Økonomistyring
Pakkelabels.dk ApS Danmark Fragtformidling

ITJ Consult som databehandler

Gør du brug af ITJ Consults tjenester er du dataansvarlig for personoplysninger, der overlades til ITJ Consult, som er databehandler. Dette forhold reguleres af ITJ Consults databehandleraftale, som træder i kraft sammen med de relevante servicebetingelser.

Som databehandler gør ITJ Consult brug af følgende underdatabehandlere i henhold til databehandleraftalen:

Virksomhed Land Funktion
UnoEuro Danmark A/S Danmark DNS & SMTP